Comita
poradenství v krizi a v obtížných životních situacích

 

Zakladatelkou poradny Comita je MUDr. Petra Fürstová. Posláním poradny je poskytování psychologického poradenství, krizové intervence a psychické podpory lidem, kteří se ocitli v krizových či jinak obtížných situacích.

Comita je zkratka z latinského slova comitantur, což v překladu znamená provázet.

 

MUDr. Petra Fürstová

 

Vzdělání a absolvované kurzy:

 • II. lékařská fakulta UK
 • Iniciální výcvik telefonické krizové intervence u dětí a dospívajících, Sdružení Linka bezpečí (SLB)
 • Telefonická krizová intervence, Remedium Praha
 • Krizová Intervence, Remedium Praha
 • Nadstavbový výcvik v telefonické krizové intervenci pro konzultanty Linky bezpečí, SLB
 • krátkodobé kurzy: Mediace, Asertivita, Letní škola krizové intervence, Rogersovská psychoterapie a poradenství pro konzultanty a supervizory Linky bezpečí, Práce s časovou osou, Podpora týmové práce a prevence syndromu vyhoření

Odborná činnost a praxe:

 • člen kmenového týmu Sdružení Linka bezpečí – manažer počátečního vzdělávání, vedoucí a lektor Všeobecného výcviku v telefonické krizové intervenci (TKI)
 • konzultant regionální linky důvěry
 • lektor
 • vedoucí Vzdělávacího střediska SLB
 • metodik a odborný garant dětské části Všeobecného výcviku v TKI
 • spoluautor projektu Výcviky v krizové intervenci
 • konzultant Linky bezpečí (LB), asistent náslechů LB, supervizor směny LB
 • lékař v oboru pediatrie

Lektorské zkušenosti:

 • SLB – Všeobecný výcvik v TKI: krize a krizová intervence, zásady vedení hovoru s klientem, obtíže při hovoru, zdraví v ohrožení
 • CSSP: šikana, dítě v prostředí domácího násilí
 • „D“ občanské sdružení: osobní asistence
 • VIOD o.p.s.: syndrom vyhoření