Comita
poradenství v krizi a v obtížných životních situacích

Naše služby

 

Služby poradny Comita jsou určeny především lidem, kteří potřebují pomoc se zvládnutím problémů ve vztazích, při řešení osobních potíží, traumat a obtížných situací, které je mohou potkat v běžném životě.

 

    Vztahy       

 

Obtížné situace

 

       Jiné       

 

 Osobní témata

 

Traumata

 

 

Nabízíme vám:

  • psychologické poradenství
  • krizovou intervenci - odborná pomoc při zvládání problémů, konfliktních a krizových situací
  • psychickou podporu, pomoc v porozumění prožívání a při zvládání emocí
  • provázení, možnost sdílet svá trápení

Můžete očekávat:

  • jednorázové či opakující se konzultace zaměřené na aktuální stav, na konkrétní problém
  • konzultace směřující ke znovunabytí psychické rovnováhy, porozumění dané situaci, uvědomění souvislostí, řešení daného problému i krizové situace, získání potřebných informací, případně nasměrování na další odbornou pomoc
  • provázení psychicky náročným obdobím, jakým je například úmrtí blízké osoby
  • bezpečné prostředí se zárukou diskrétnosti; informace vámi sdělené jsou důvěrné a nikomu je nesdělujeme, výjimkou je pouze oznamovací povinnost trestného činu vyplývající ze zákona
  • krátké čekací doby, možnost objednání i mimo běžnou pracovní dobu včetně víkendů a svátků, objednání na přesný čas

 

 

Kontaktujte nás

 

JINÉ